Camaleonda Sofa - Mario Bellini for B&B Italia  

2021, Exhibition piece by B& B Italia 

Camaleonda Sofa - Mario Bellini for B&B Italia  

2021 - B&B Italia 

Mario Bellini - Le Bambole Sofa, red - brown Neckleather  

1972 for B&B Italia 

Gaetano Pesce "UP-7 Piede" Sculpture Lounge Chair "Foot"  

1969 for B&B Italia 

Mario Bellini - Le Bambole Sofa, Neckleather  

1972 for B&B Italia 

Mario Bellini - Le Bambole Sofa, Neckleather  

1972 for B&B Italia